Villkor

Allmänna Villkor (GTC) för företaget Holilando

§1 Företagets ändamål och ingående av avtal

Holilando fungerar som en förmedlare av semester- och boendeanläggningar samt en plattform för erbjudanden för försäljningar av fastigheter.

Holilando tillhandahåller dessa tjänster uteslutande som en förmedlare.

Följande regler om ingående av avtalet gäller för användning av vår hemsida holilando.eu.

(1) Det finns ett avtal mellan anbudssökande (hädanefter kallad kund) och Holilando för förmedling av externa tjänster, det vill säga ett medlingsavtal.

Ett tjänsteavtal är endast ingått med den valda leverantören för varje begärd tjänst.

Holilando presenterar ägare/leverantörernas egna erbjudanden under deras kontroll på deras hemsida.  Användning av Holilandos hemsida är gratis för kunder och innehåller endast  icke-bindande erbjudanden. Kunden kan inte göra några anspråk mot Holilando. Holilando vidarebefordrar kundens begäran till den leverantör som kunden har valt. Ett tjänsteavtal ingås endast efter bekräftelse från semesterleverantören eller egendomssäljaren, och endast om leverantören går med på avtalet. Serviceavtalet och resetjänster grundar sig uteslutande på kontraktsvillkor respektive ägare/leverantör och deras direktiv.

(2) Holilando erbjuder ägare / leverantören möjlighet att lista sin hyra, försäljningserbjudanden, eller kampanjerbjudanden på hemsidan. Leverantören kan välja att annonsera gratis eller att välja ett Service-erbjudande som innehåller gratis annonsering men det ska debiteras ett arvode på 10% + moms i fall att det kommer förmedlas en hyra via Holilando.Leverantören/ägaren har ingen ovillkorlig rätt att presentationen av deras erbjudande när du använder gratisversionen, eftersom det är en goodwill tjänst.  Om ägaren/ leverantören bokar en avgiftsbaserad tjänst, i fråga om ett avtal, kan avtalet ingås med följande företag

Holilando Sweden
Nils och Rita Danielowski
Mellingerum Torpet 3
S- 57 091 Kristdala
Sweden

 

(3) Redovisning av våra tjänster på vår hemsida utgör inte ett rättsligt bindande erbjudande, utan en icke-bindande inbjudan till kunden att göra en beställning. Genom att beställa den önskade tjänsten, gör användaren ett bindande erbjudande för att ingå ett avtal.

Acceptans av erbjudandet görs skriftligen eller i textform eller genom att tillhandahålla den önskade tjänsten inom en vecka. Efter denna period avvisas erbjudandet.

(4) Efter att ha mottagit en beställning på vår hemsida, gäller följande bestämmelser: Ägare/leverantör gör ett bindande avtal genom att framgångsrikt följa gällande föreskrifter på vår hemsida.

Beställningen omfattar följande steg:

1) Registrera sig som en ny kund och acceptera villkoren, ange sedan erhållna inloggningsuppgifter.

2) Välj annonseringstyp. 

3) Skapa fastighetserbjudandet i ditt eget användarområde.

4) Bekräfta genom att klicka på knappen Spara.

 

§2 Leverans

Begäran skickas nu till Holilando och kontrolleras. Holilando förbehåller sig rätten att vägra att utföra en order och nya kundregistreringar utan orsak. 

Efter att framgångsrikt ha kontrollerat det listade erbjudandet, får ägaren/leverantören en e-postbekräftelse och annonsen aktiveras.

Avtalet gäller tills vidare och kan avslutas med omedelbar verkan om så önskas. Även Holilando är berättigad att avsluta avtalet om så önskas.

 

§3 Priser och betalning

(1) Det är kostnadsfri att annonsera på Holilando.

(2) Om kunden har valt annonstypen "Holilando Service-Erbjudande" är det gratis att annonsera. I fall att det kommer förmedlas en hyra a vkundens boende genom Holilando så är kundenskyldig att betala Holilando ett arvode på 15% på brutto-hyresbeloppet + moms.

 

§4 Ansvar

(1) Holilando är inte ansvarig för de tjänster som tillhandahålls av tjänsteleverantörerna. Kunden måste själv handskas med leverantören.

(2) Holilando ansvarar inte för dataförlust eller otillgänglighet av erbjudanden för vilka de inte är direkt ansvariga. Holilando är inte heller ansvarig för förluster på grund av naturkatastrofer, oförutsebara omständigheter eller tekniska fel.

(3) Dessutom är Holilando inte ansvariga  för tredjepartsinnehåll eller kombinationserbjudanden. Men Holilando förbehåller sig rätten att ta bort objekt och innehåll.

(4) För alla premium-annonser, som även är kostnadsfria, har ägaren/leverantören möjlighet att beställa ett "säkerhetssigill" som visas i listan. Säkerhetssigillet indikerar att ägaren/leverantören har tillhandahållit bevis till Holilando att de äger fastigheten som erbjuds eller har tillstånd att sälja/hyra ut den. Detta bevis kan exempelvis vara ett nuvarande räkningar från leverantörer för den här fastigheten, eller andra dokument som på ett trovärdigt sätt kan intyga att leverantören har relevant tillstånd. Inget ansvar förutsätts för riktigheten i handlingar som lämnats till Holilando.

 

§5 Behörighet

Platsen för behörighet är Kalmar, Sverige

 

§6 Tillämpliga lagar

Svensk lag gäller. Tillämplig lag för själva tjänsten härrör från de Allmänna Villkoren för ägaren/leverantören.

 

§7 Kundens hävningsrätt som konsument

 Avbokningsregler för konsumenter

Konsumenterna har rätt till en ångerrätt enligt följande villkor, där konsumenten är en fysisk person som går in i en transaktion för ändamål som till stor del inte kan tillskrivas som kommersiell eller självständig yrkesverksamhet:

Avbokningsregler

Ångerrätt

 Du har rätt att frånträda avtalet inom fjorton dagar utan orsak om tjänsten inte används.

 Uppsägningstiden är två veckor från den dag då avtalet ingås.

Att utöva din rätt, måste du skicka ett mejl via kontaktformulär eller genom

att informera oss med hjälp av ett unik uttalande om ditt beslut att frånträda avtalet.

 För att möta deadlinen för ångerrätten, är det tillräckligt att du skickar meddelandet så att du använder din ångerrätt före utgången av tidsfristens tillbakadragande.

Konsekvenser av ångerrätt

Om du frånträder dig detta avtal kommer vi att återbetala alla eventuellea betalningar vi fått från dig utan dröjsmål och senast inom fjorton dagar från den dag då vi får ett meddelande om ditt frånträdande från detta avtal.

 

§8 Dataskydd

Som användare bekräftar du att har läst igenom och att du har förstått vår secretesspolicy och att du accepterar policyn.

 

§9 Ändringar; ineffektivitet

Den ineffektiva enskilda bestämmelser i agenturavtalet

påverka giltigheten av hela avtalet.

Om på grund av lagstiftning, juridiska- eller andra obligatoriska förändringar,

kräv modifikationer av dessa villkor, Holilando har rätt att göra dessa förändringar. Skall ändringar i de villkoren göras under pågående kontrakt, skall villkoren som gällde vid tiden användas för att utvärdera innehållet i kontraktet.

Välkomna!

Holilando team