Säkerhetssigill

Vårt säkerhetssigill:

En tanke för många: Existerar verkligen fastigheter med semsterhus?

Vi har svaret: Vårt Holilando säkerhetssigill.

Du kan visa dina fastighetersannonser med vår Holilando säkerhetssigill. Sigillet innebär att äktheten/tillförlitlighet av ditt erbjudande kontrollerades av Holilando.

Om du listar ditt boende på Holilando, har du fram till slutet av installationsprocessen möjlighet att klicka på en kryssruta som bekräftar din avsikt att lägga till ett säkerhetssigill till annonsen. Förutom den klickbara kryssrutan kommer du att bli ombedd att skicka lämpliga bevis eller dokument, till exempel nuvarande räkningar från leverantörer, till e-postadressen security@holilando.eu som bevisar att du är den rättmätiga ägaren av fastigheten eller har tillstånd att lista det.

Vi kontrollerar de handlingar som kommer till oss och sedan lägga vårt sigill på din online-annons.

Vårt säkerhetssigill visualiserar således individuellt kontrollerade fastigheter och får därmed en hög trovärdighet och mer förtroende bland våra användare.

Säkerhetssigill kan endast bokas för betalda premiumtjänster. Tilläggstjänsten i sig är gratis.

När du listar ditt boende hos oss, har du möjlighet att välja "premium erbjudande".